EUCOW fonds dibināts 2010. gadā.

Fonda dibinātāju mērķis ir veicināt: mākslas, literatūras, kino, kultūras, vizuālās mākslas un sporta attīstību Latvijas Republikā un popularizēt to starptautiskā mērogā,izglītības projektus un pasākumus, kas papildina un veicina Latvijas mākslas, literatūras, vides saglabāšanas, kino, kultūras, vizuālās mākslas un sporta attīstību, dokumentālā kino un spēlfilmu projektu attīstīšanu un uzņemšanu,oriģinālliteratūras tapšanu un izdošanu,koncertdarbību,izstāžu, koncertu, kino vakaru, konkursu, semināru, konferenču, nometņu, tikšanās, sporta un citus publisku pasākumu organizēšanu, Latvijas mākslinieku un sportistu dalību mākslas, literatūras, kino, kultūras, vizuālās mākslas un sporta projektos un pasākumos Latvijā un ārvalstīs, kultūras apmaiņas programmu organizēšanu, dažādas kultūras aktivitātes un kultūras institūciju darbību, vides saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības projektu īstenošana Latvijā un ārvalstīs. Fonda stipendiju, pabalstu un godalgu piešķiršana, lai atbalstītu Latvijas mākslas, literatūras, kino, kultūras, vizuālās mākslas, sporta attīstību un vides saglabāšanas veicināšanu.

Zīmols LATVIETIS.

No 1854. gada līdz 1858. gadam K.Valdemārs studēja Tērbatas universitātē valsts un tautsaimniecības zinātnes. Pie savām studenta istabas durvīm viņš ar lepnumu piestiprināja vizītkarti ar piebildi "latvietis". K.Valdemārs pirmais no izglītotiem latviešiem atklāti atzina savu tautību un ieteica no tās nekaunēties un neatkrist. Viņa vizītkarte ar vārdu "latvietis" tai laikā bija kaut kas nedzirdēts.

Latvietis un Latviete idejas mērķis ir popularizēt dažādus vietējos Latvijas ražotājus, amatniekus un vienkārši uzņēmīgus cilvēkus, kas darbojas un rada mūsdienīgus un kvalitatīvus produktus tepat Latvijā, apvienojot tos zem brenda zīmes Latvietis.

Zīmola vizuālā tēla radītājs ir mākslinieks Ritums Ivanovs.