latvietis ECF 47.jpg

Krišjāņa Valdemāra vizītkarte pie durvīm, ar apliecinājumu, ka viņš ir latvietis, mums šodien var likties tikai kā sīka epizode. Bet patiesībā tai ir liela nozīme. Bija radies drošs vīrs, kas, arī paceldamies zinību augstumos, gribēja palikt latvietis. Latviešu tautas nelaime bija tā, ka viņai neradās sava vadošā intelliģence; bet izglītotie parasti pārvācojās. No šā brīža nu bija vilkta robeža. Valdemārs ir latviešu intilliģences nodibinātājs. Pirmam Tērbatas pulciņam vēlāk sekoja otrs pulciņš, kurā vadoņa loma bija Kronvaldu Atim. Kronvalda aizraujošās runas, dzejnieku Ausekļa un Pumpura jūsmīgās dziesmas nesa tautiskās atmodas jūsmu visās sirdīs. No Krišjāņa Valdemāra pulciņa izauga latviešu tautiskās atmodas kustība.

KR. VALDEMĀRA RAKSTU IZLASE // KĀRĻA ELIASA SAKĀRTOJUMĀ  // 1938

EUCOW FONDS