PROJEKTU

PORTFOLIO

IMG_9328.jpg

Latvietis & Latviete

No 1854. līdz 1858. gadam Krišjānis Valdemārs Tērbatas universitātē studēja valsts un tautsaimniecības zinātnes. Pie savām studenta istabas durvīm viņš ar lepnumu piestiprināja zīmīti ar norādi - "latvietis". Kr. Valdemārs pirmais no izglītotajiem latviešiem atklāti lepojās ar savu tautību un ieteica no tās nekaunēties arī citiem. Pie durvīm piespraustā zīmīte ar uzrakstu "latvietis" tolaik bija kas pirmreizējs.

​Zīmola Latvietis®  idejas mērķis ir popularizēt dažādus vietējos Latvijas ražotājus, amatniekus un vienkārši uzņēmīgus cilvēkus, kas darbojas un rada mūsdienīgus un kvalitatīvus produktus tepat Latvijā, apvienojot tos zem brenda zīmes Latvietis® .

​Latvietis® veidotāji: Raivis Struncens, Ritums Ivanovs, Ieva Rēpele, EUCOW FONDS.

Zīmola vizuālā tēla radītājs ir mākslinieks Ritums Ivanovs.

2015. 

  • Instagram
  • Facebook

2016.gada 6.aprīlī Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā tika ierakstīta biedrība “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs”.

Juridiskā adrese – Salacgrīvas novads.

Biedrības mērķis - Veicināt un atbalstīt mākslas, literatūras, kino, kultūras, vizuālās mākslas  un jūrniecības tradīciju attīstību Latvijā un popularizēt to starptautiskā mērogā. Organizēt dalību mākslas, literatūras, kino, kultūras, vizuālās makslas un sporta projektos un pasākumos Latvijā un ārvalstīs; kultūras apmaiņas programmu organizēšanu; dažādas kultūras aktivitātes un kultūras institūciju darbību.

Radio un televīzijas raidījumu producēšana par jūrniecību.

  • Facebook
  • YouTube
bibliokuģis.jpg
IMG_9328.jpg

EUCOW FONDS

EUCOW fonds tika izveidots 2011. gada 9. februārī.

Fonda dibinātāju mērķis ir veicināt: mākslas, literatūras, kultūras,

vizuālās mākslas un sporta kultūras attīstību Latvijas Republikā

un popularizēt to starptautiski.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Par igauni nepiedzimst, par igauni uzaug - cilvēka tautību nosaka vide. Vēsturnieks Lauri Vahtre

The author of the "Estonian" product design is internationally renowned Latvian artist Ritums Ivanovs - http://ritumsivanovs.com/en

  • Instagram
  • Facebook
IMG_0309.jpeg
IMG_9328.jpg
Screenshot 2022-04-27 111800.png

Millennials-design

Advertising agency with ascetic design is our latest challenge