top of page
  • Writer's pictureEUCOW

Zīmols LATVIETIS

No 1854. līdz 1858. gadam Krišjānis Valdemārs Tērbatas universitātē studēja valsts un tautsaimniecības zinātnes. Pie savām studenta istabas durvīm viņš ar lepnumu piestiprināja zīmīti ar norādi - "latvietis".

Kr. Valdemārs pirmais no izglītotajiem latviešiem atklāti lepojās ar savu tautību un ieteica no tās nekaunēties arī citiem. Pie durvīm piespraustā zīmīte ar uzrakstu "latvietis" tolaik bija kas pirmreizējs.

Zīmola vizuālā tēla radītājs ir mākslinieks Ritums Ivanovs.


Latvietis
Ritums Ivanovs


bottom of page