Izdevums "Jūrnieks"


Žurnāls Jūrnieks ir Latvijas Jūras administrācijas izdevums, kas tiek publicēts sešas reizes gadā un informē par aktuālo jūrniecībā.


Ar izdevumiem jūrnieks var iepazīties Latvijas Jūras administrācijas mājaslapā: Šeit!
0 comments

Recent Posts

See All

Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā publicēta ilggadējās Ginta kolēģes Anitas Freibergas saruna ar Gintu. EUCOW fonds iesaka. Gints Šīmanis ir viens no tiem īstenajiem Latvijas patriotiem, kurš

Mākslinieks Ritums Ivanovs, kurš gleznojis divus Latvijas prezidentus, atklāj vērienīgu personālizstādi Mākslas stacijā “Dubulti”. Desmit lielformāta portretos redzamas dažādu paaudžu latviešu māksli

Latviešu Fonds (ASV) atbalstījis salacgrīviešu biedrības “Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” ieceri digitalizēt sabiedriskā darbinieka Krišjāņa Valdemāra (1825 – 1891) pirmo grāmatu “300 stāsti”, kas