top of page
  • Writer's pictureBibliokuģis ''Krišjānis Valdemārs''

Bibliokuģis digitalizēs K. Valdemāra pirmo grāmatu

Latviešu Fonds (ASV) atbalstījis salacgrīviešu biedrības “Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” ieceri digitalizēt sabiedriskā darbinieka Krišjāņa Valdemāra (1825 – 1891) pirmo grāmatu “300 stāsti”, kas 1853. gadā tika izdota Liepājā. Tas ir gluži simbolisks iesākums aktivizēt sabiedrisko domu, lai Latvijā godam sagaidītu dižā jaunlatvieša divsimtgadi.


Kas ir “300 stāsti”? Būtībā – necila grāmatiņa 236 lappušu apjomā mazā formātā. Taču nelūkosim vīru no cepures! Būtībā “300 stāsti” ietver sevī Valdemāra jaunības gadu domas par lasīšanu (“Vārdi par grāmatām”), dziesmas, apcerēšanai derīgus stāstus, smieklu stāstiņus, mīklas, kā arī pamācības, kā vēstules rakstāmas. Autors ievadvārdos uzsver, ka šī grāmatiņa “patiesā cieņā dāvināta visiem cildeniem latviešu kultūras un tikumiskās un garīgās pacelšanas veicinātājiem.”


Pats “300 stāstu” klajā nākšanas fakts rāda jau to gadu mecenātisma tendences. Valdemāra pirmo grāmatu izdevis viņa labvēlis Hagedorns, nolemdams visus ienākumus Valdemāra studijām. 42 kapeiku vērto izdevumu palīdzējis izplatīt ģenerālgubernators Suvorovs, sniegdams arī materiālu atbalstu studijām Tērbatas universitātē.


Bibliokuģis pirmo reizi “300 stāstus” iecerējis izdot mūsdienu rakstībā, jo gan pirmizdevums, gan atkārtotais faksimilizdevums 1925. gadā (K. Valdemāra simtgadē) nodrukāts vecajā, t. s. gotiskajā šriftā. Salacgrīvas novada bibliotēkā, pateicoties labvēļa Raivja Struncena dāvinājumam, lasāms 1925. gada izdevums, kas arī rosināja Bibliokuģi šim iedvesmojošajam projektam.

Gints Šīmanis
Comments


bottom of page