Bibliokuģi Leišmalītē sveicina ar kartupeļiem

Updated: Dec 3, 2021

“Ainažnieki sakrāva kartupeļus laivās, aizzēģelēja līdz Pēterburgai, pārdeva kartupeļus, apciemoja tautieti Krišjāni Valdemāru un, viņa pierunāti, ziedoja savu artavu tai trakajai jūrskolu lietai. Ziedoja pa vairāki lāgi, cik nu katrs varēja, līdz sākumam sanāca tieši 475 rubļi. Ar šo naudiņu tad nu bija jāatver pirmā jūrskola Ainažos,”- tiktāl Jānis Peters no grāmatas “Baltijas toverī sālīti”.

Arī Salacgrīviešu biedrības “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” komandu Leišmalītē sagaidīja ar kartupeļiem, proti, Auces novada Bēnes bibliotēkā pirmsskolas izglītības iestādes “Ŗūkīši” audzēkņu radošo darbu izstāde “Mēs sapņojam par jūru” skolotājas Daces Rencbergas ierosmē bija darināta, izmantojot kartupeļu šķēlītes. Bērni tās mērkuši dažādās krāsās, un to nospiedumi uz papīra uzbūra jūru, kuģus, krāsainas zēģelnieku buras un savu - visus vienojošo, dzīvesprieka pieskaņas motīvu. Bibliotekāres Ilga Straume un Sigita Serbuļenko bija izveidojušas izstādi par Kr. Valdemāru, kas ļoti saskanēja ar Bibliokuģa projektu “Ar zīmolu Latvietis Leišmalītes ceļos”, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvijas simtgades birojs.

Latvietības tēmu mūsu viesi - viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots un zīmola “Latvietis” iedibinātājs Raivis Struncens plašāk aplūkoja arī Vadakstē, kur mūs mīļi sagaidīja pagasta bibliotēkas vadītāja Aina Statkus. Te izvērsās domu apmaiņa par latviešu jūrniekiem, kuri jau pasen kuģo ne zem sarkanbaltsarkanā, bet gan lēto valstu karogiem. Tas esot ekonomisku apsvērumu iespaidā, lai gan jaunā kuģošanas politika, par ko jau 20 gadus runā Latvijas jūrniecības savienība, paredz Latvijas nodokļu sistēmu vērst par labu kuģu īpašniekiem. Latvijas kā jūras valsts Saeimu tas neinteresē.

Pavisam tuvu Reņģes stacijai ir Rubas pagasta bibliotēka. Tās vadītāja Maruta Opoļska zināja teikt, ka nu atkal pa atjaunoto sliežu ceļu Leišmalītē dunēdami kursē preču sastāvi, vezdami kravas uz Klaipēdas ostu. Jācer, ka drīzumā arī uz Liepāju un Rīgu. Ostu politika šoreiz arī bija viens no viesu diskusiju tematiem.

Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa dalījās pārdomās - ko nozīmē būt tālbraucēja kapteiņa mātei? Kā Ainaži un pirmā latviešu jūrskola ietekmējusi vietējo jauniešu nākotnes profesiju izvēli, un lai arī mūsdienās mūsu jūrnieku savestu kolekti kādai nopietnai latviešu jūrniecības vietai.

Bibliokuģa diskusiju platforma ir atvērta ikvienam interesentam, jo te politiskās tēmas, piemēram, ostu pārvaldība, vijas ar sadzīviskajām - kā labāk pagatavot uzkodas no garšīgajām a/s “Brīvais Vilnis” šprotēm, ko ciemakukulī bija atvedusi arī Bibliokuģa komanda. Braucieni pa Leišmalīti turpināsies - jau augustā būsim Zaņā, Ezerē un Vītiņos, lai aicinātu jauniešus uz Latvijas ostām un jūrskolām. // Gints Šīmanis

.

.

.

Gints Šīmanis - https://www.facebook.com/gints.simanis.7

Valsts kultūrkapitāla fonds - http://www.kkf.lv/

Latvijas valsts simtgades birojs - https://www.lv100.lv/

Bibliokuģis ''Krišjānis Valdemārs'' - https://www.facebook.com/Bibliokugis/

EUCOW fonds - https://www.eucow.com/

Salacgrīvas novada bibliotēka - http://www.salacbiblioteka.lv/

Video sagatavoja R.Struncens / EUCOW fonds / eucow.com


0 comments

Recent Posts

See All

Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā publicēta ilggadējās Ginta kolēģes Anitas Freibergas saruna ar Gintu. EUCOW fonds iesaka. Gints Šīmanis ir viens no tiem īstenajiem Latvijas patriotiem, kurš

Žurnāls Jūrnieks ir Latvijas Jūras administrācijas izdevums, kas tiek publicēts sešas reizes gadā un informē par aktuālo jūrniecībā. Ar izdevumiem jūrnieks var iepazīties Latvijas Jūras administrācija

Mākslinieks Ritums Ivanovs, kurš gleznojis divus Latvijas prezidentus, atklāj vērienīgu personālizstādi Mākslas stacijā “Dubulti”. Desmit lielformāta portretos redzamas dažādu paaudžu latviešu māksli