Ar zīmolu “Latvietis” Leišmalītes ceļos.

Updated: Feb 20

Salacgrīvas biedrība “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” kopš pirmajām darbības dienām ir cieši saistīta ar nu jau plaši pazīstamo zīmolu Latvietis & Latviete, ko radījuši jūrnieks Raivis Struncens (EUCOW FONDS) un mākslinieks Ritums Ivanovs. Šis zīmols sakņots jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra leģendārajā plāksnītē pie savas istabas durvīm Tērbatā studiju gados, nu, šķiet, kļuvis vēl populārāks par savulaik, klaida latviešu pazīšanās zīmi “Sveiks!”, ko ikviens sevi cienošs tautietis trimdā līmēja uz saviem auto un citiem aksesuāriem. Tomēr – šis stāsts nav par uzlīmēm, bet gan par pārliecību. Kas mūsdienu jaunietim šodien ir jēdziens “Latvietis”? Kas apdraud mūsu latvietību? Varbūt ar to mēs pārāk bieži uzmācāmies cittautiešiem? Bibliokuģa projekts “Ar zīmolu “Latvietis” Leišmalītes ceļos”, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Latvijai-100” latvietību saista ar mūsu mūžseno jūrniecības arodu. Tieši jūrnieki pasaules plašumos izsenis godam nesuši Latvijas vārdu. Kā to internacionālajās misijās jūrās un okeānos pierādījuši mūsu Jūras spēki – par to tikšanās reizēs stāstīs viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots. Nule kā atzīmēta Latvijas Kara flotes simtgade, un mums ir, ar ko lepoties. Kad Leišmalītes ceļi jau būs iestaigājušies, Bibliokuģis turp aizvedīs arī savus draugus un domubiedrus – kinorežisoru Jāni Streiču ar “latviskuma stundām” un Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktori Ventu Koceri, kura ikdienā glabā simtiem Krišjāņa Valdemāra vēstuļu – arī par brīvbibliotēkas izveidi Ēdolē, kas adresētas Jānim Misiņam. Tātad pirmajā braucienā Bibliokuģa komanda, kurā ietilpa Bocmanis Gints Šīmanis, zīmola “Latvietis” radītājs, EUCOW FONDA dibinātājs Raivis Struncens, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots vispirms piestāja Priekules novada Priekules bibliotēkā. Kuplā skaitā bija ieradušies vietējās vidusskolas 8. un 9. klašu skolēni, kur dažs labs sāka tā nopietni pārdomāt – varbūt iet tomēr jūrā vai strādāt uz kuģa par koku? Priekules novada Gramzdā un Kalētos ar mums tikties bija atnākuši vairāk seniori, kuriem rados un kaimiņos savulaik bijuši Liepājā nodarbinātie zvejnieki – kā piejūrā, tā Atlantīdā. Bibliokuģa komanda visu šo gadu apceļos Leišmalīti, lai uzrunātu pierobežā dzīvojošos, īpaši mēģinot sasniegt jauniešu auditorijas apziņu rast ceļu uz patiesām vērtībām caur latvietības stiprināšanu, jūras romantismu un grāmatām, kas, Valdemāra vārdiem runājot, nes gara gaismu, “jo gara gaisma nāk no kuģniecības un rada kuģniecību”. Komanda ik braucienā ceļasomā saliek gan mūsu atbalstītāja “Brīvā Viļņa” šprotes, gan Salacgrīvas novada garīgās bagātības – informāciju par mūsu pilsētu, par tās iespējām un vilinājumiem. Šie vēstījumi tiek nodoti Leišmalītē dzīvojošajiem, jo viceadmirāļa atgādinājums par paaudžu pēctecību un Latvijas trim bagātībām – mežiem, jūru un kultūru ir aktuāls ikvienam Latvietim. Gints Sīmanis

Gints Šīmanis - https://www.facebook.com/gints.simanis.7

Valsts kultūrkapitāla fonds - http://www.kkf.lv/

Latvijas valsts simtgades birojs - https://www.lv100.lv/

Bibliokuģis ''Krišjānis Valdemārs'' - https://www.facebook.com/Bibliokugis/

EUCOW fonds - https://www.eucow.com/

Salacgrīvas novada bibliotēka - http://www.salacbiblioteka.lv/

Video sagatavoja R.Struncens / EUCOW fonds / eucow.com


LV100 - Ar zīmolu "Latvietis" Leišmalītes ceļos


0 comments

Recent Posts

See All

Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā publicēta ilggadējās Ginta kolēģes Anitas Freibergas saruna ar Gintu. EUCOW fonds iesaka. Gints Šīmanis ir viens no tiem īstenajiem Latvijas patriotiem, kurš

Žurnāls Jūrnieks ir Latvijas Jūras administrācijas izdevums, kas tiek publicēts sešas reizes gadā un informē par aktuālo jūrniecībā. Ar izdevumiem jūrnieks var iepazīties Latvijas Jūras administrācija

Mākslinieks Ritums Ivanovs, kurš gleznojis divus Latvijas prezidentus, atklāj vērienīgu personālizstādi Mākslas stacijā “Dubulti”. Desmit lielformāta portretos redzamas dažādu paaudžu latviešu māksli