DSCF3094.jpg

ES: LATVIETIS 

Jo mazāka tauta ir pēc skaitļa, jo vairāk par to jāgādā, ka visi ar gara spēkiem apdāvinātie locekļi tiek attīstīti. Tumša tautas daļa nevien sev skādē, bet arī tiem, kas vairāk attīstīti. Tādēļ jāgādā, cik šinī laikā iespējams, lielākai latviešu tautas daļai un visuvairāk viņu jaunekļiem caur grāmatu krātuvju ietaisīšanu. Tas visiem nāks par lielu labumu un svētību.  

/Kr. Valdemārs /