BMX LEĢENDAS

Jā, patiesi, kalējiem ir gan stingras rokas! To redzēju 1860. g. Baltijas jūrmalu apceļodams un pie tam arī stipruma mēru ziņas par ļaužu stiprumu sakrādams: kalēji atradās par visu stiprākiem; tikai pēc tiem nāca jūrnieki - arī stipri vīri. Tagad nu liktens pavēl, saukt vienus mūsu tautas stipros otriem palīgā: tad tikai jūrniecība droši paliks arī uz priekšdienām latviešu rokās, jo starptautīgā cīņā tikai tie stiprākie var būt uzvarētāji.

/Kr.Valdemārs/