• Facebook

BIBLIOKUĢIS “KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS”

Latvji, brauciet jūriņā, krājiet zeltu pūriņā ! (Auseklis)
AHOI  !!!! BIBLIOKUĢIS “KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS”
Komplektē savu radītāju komandu !


Kas to dara?
Piejūrieši. Zvejnieksievas un zvejniekpuiši. Jūrniekzeļļi un jūrniekmeistari. Vecie jūras vilki un jaunie kapteiņi. Trešās tēva meitas (atšķirībā no trešajiem tēva dēliem) jeb tādas gaismu nesošas būtnes kā bibliotekāres. Pašu valdības jeb pašvaldības varas turētāji. 

 

Kur to dara?
Kur tad citur, ja ne apvidū, kur kāra šūpuli profesionālajai jūrniecībai. Kur 1864. gadā vietējie kuģinieki, kuģniecības entuziasta Krišjāņa Valdemāra iedvesmoti, par pašu ziedotiem līdzekļiem nodibināja jauna tipa jūrskolu, kurā bez maksas jūras zinības varēja apgūt latviešu un igauņu zemnieki. Un tas ir Salacgrīvas novads, kas mūsdienās slavējams ar Pozitivus festivālu, Brīvā Viļņa šprotēm, restorānu “Pie bocmaņa” un...Ainažu jūrskolas Muzeju.

 

Kāpēc dara?
Latvijai ir daudz dots – jūra, jūrniecība, vecie kapteiņi, jaunie matroži, pagātne, tagadne, nākotne. Tam visam varētu piemērot arī apvienojošo vārdu latvietība. Vēl sulīgāk skanētu – patriotisms. Īpaši šogad, kad Ziemeļvidzemes kuģniecības pamatlicējam Krišjānim Valdemāram aprit 190 gadi. Tagadējā Salacgrīvas novada teritorijā pagātnē tika būvēti daudzi kuģi, kuri vagoja tuvākus un tālākus ūdeņus. Tagadnē šī novada entuziasti vēlas uzbūvēt vēl vienu kuģi, kā simbolu sāļo vēju appūstam latviskumam. 

 

Bet kāpēc BIBLIO-KUĢIS?
Viss sākas no Ābeces. Ābece ir grāmata. Bez grāmatām nav zināšanas. Kā teica Krišjānis Valdemārs: “Visvairāk vajadzīgas zināšanas; tās pievelk arī vajadzīgo kapitālu, kā magnēts pievelk dzelzi”. Grāmatām kaut kur ir jādzīvo. Un kāpēc tās nevarētu dzīvot kuģī? Kuģī, kas būvēts uz un priekš sauszemes. Viedi ir Valdemāra vārdi: “Patiesi tēvija varētu lepna būt uz saviem dēliem un meitām, ja tām izdotos grāmatu krātuves drīzumā uzcelt par pamatakmeni tautas attīstībai.” Mēs taču vēlamies būt lepni un attīstīties ! Īpaši brīdī, kad mūsu Latvija soļo uz savu simtgadi.

 

Kas būs Bibliokuģa būtība?
Vispirms Krišjāņa Valdemāra aura. Valdemāra zāle, kur cits citu satiks jūrnieki, zvejnieki, kuģinieki. Latviskuma telpa, kur patriotisms vēdīs no katras grāmatas, katras skaņuplates, katra filmas rullīša. Kapteiņa tiltiņš vilināt vilinās jaunos puišus ar rokām aptvert stūres ratu. Kuģa vadīšanas telpā jaunie jūrnieki mācīsies stūrēt savu nākotnes kuģi. Sauli un siltumu alkstošas jaunkundzes ziemas spelgoņā kailās kājas varēs iegremdēt siltās jūrmalas smiltīs. Un kā smaida krunciņas iezagsies vecā zvejnieka sejā, kad, uzejot uz kuģa klāja, varēs vērot jūras un zemes saplūšanas vietu -  nu gluži kā Dullais Dauka. Neaizmirstamais lepnums mazdēla, mazmazmeitas sirdī, ieraugot sava vectēva, omammas vārdu ieaustu kuģa karogā, jo Bibliokuģa būvētāju vārdi ieies mūžībā.

 

Kas jādara Tev ?
Ne jau šodienas redzama goda dēļ, bet gan latviskuma, patriotisma dēļ aicināts esi dot ziņu par sevi, lai Tavs vārds tiktu ierakstīts Bibliokuģa kuģarullī. Lai Tēvija lepna būtu uz saviem dēliem un meitām ! Lai piedalies, uzņemies atbildību par šo tautas attīstības krātuvi. Latvija ir pelnījusi vēl vienu reizi, tāpat kā pirms 150 gadiem par pašu ziedotiem līdzekļiem, uzbūvēt varenu kuģi, kurš nestu Krišjāņa Valdemāra vārdu. 
Kuģa ruļļa turētājs jau mērc spalvaskātu tintē, lai ierakstītu Tavu vārdu.
Par iespēju atdot godu nākotnei interesēties tradicionāli pa tālruni – 64071989 jeb jau šodienīgākā veidā sūtot vēstuli caur satelītu – salacgrivasbiblioteka@salacgriva.lv 

1/3